Финансови отчети

Сортирай документите по година:
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ_Градус_Q4_2018
Размер: 0.16 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността_Градус_Q4_2018
Размер: 2.1 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към финансовия отчет Q4
Размер: 0.33 MB.
PDF.
Допълнителна_информация_ГРАДУС_Q4_2018
Размер: 0.68 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН
Размер: 0.33 MB.
XLSX.
GRADUS_Report IV_31.12.2018 kor
Размер: 0.18 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014_
Размер: 0.27 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q4 кор._
Размер: 0.19 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН
Размер: 0.32 MB.
PDF.
Допълнителна_информация_ГРАДУС_Q4_2018
Размер: 0.69 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ_Градус_Q4_2018
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към финансовия отчет Q1_bg
Размер: 0.4 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН
Размер: 0.1 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността_Градус_Q1_2019
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Допълнителна_информация_ГРАДУС_Q1_2019
Размер: 0.17 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ_Градус АД_ЗППЦК_Q1_2019
Размер: 0.08 MB.
PDF.
GR6_Gradus AD Individual FS-Q1-2019_bg
Размер: 0.19 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към конс. финансов отчет Q1_2019
Размер: 0.79 MB.
PDF.
Приложение 9 от Наредба 2 на КФН конс. Q1_2019
Размер: 0.31 MB.
PDF.
Междинен Консолидиран Финансов Отчет Q1_2019
Размер: 0.93 MB.
PDF.
Междинен Консолидиран доклад за дейността Q1_2019
Размер: 3.09 MB.
PDF.
Допълнителна информация_Градус АД_конс. Q1_2019
Размер: 0.65 MB.
PDF.
Декларация_Градус АД_ЗППЦК_конс. Q1_2019
Размер: 0.17 MB.
PDF.
GR6_Gradus AD Individual FS-Q2-2019_bg
Размер: 0.17 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ от отговорните лица_Q2
Размер: 0.03 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността_Градус_Q2_2019
Размер: 0.43 MB.
PDF.
Счетоводна политика - към финансовия отчет Q2_bg
Размер: 0.44 MB.
PDF.
Допълнителна_информация_ГРАДУС_Q2_2019
Размер: 0.12 MB.
PDF.
Междинен консолидиран финансов отчет Q2/2019
Размер: 1.29 MB.
PDF.
Пояснителни бележки и счетоводна политика
Размер: 0.78 MB.
PDF.
Междинен консолидиран доклад за дейността Q2/2019
Размер: 0.71 MB.
XLS.
Форма на отчета на КФН
Размер: 0.67 MB.
PDF.
Допълнителна информация_Q2_cons_Gradus
Размер: 0.11 MB.
PDF.
Декларация от отговорните лица Q2_cons_Gradus
Размер: 0.03 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q2
Размер: 0.17 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q2
Размер: 0.21 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към финансовия отчет Q2.pdf
Размер: 0.33 MB.
PDF.
Консолидиран Финанс. Отчет по МСС Q2
Размер: 0.21 MB.
PDF.
Междинен консолидиран доклад за дейността Q2
Размер: 0.39 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към финансовия консолидиран отчет Q2
Размер: 0.62 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q3
Размер: 0.74 MB.
PDF.
Допълнителна_информация_ГРАДУС_Q3_2018
Размер: 0.7 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към финансовия отчет Q3
Размер: 0.33 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността_Градус_Q3_2018
Размер: 2.06 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ_Градус_Q3_2018
Размер: 0.19 MB.
PDF.
Допълнителна_информация_ГРАДУС_Q3_2018
Размер: 0.66 MB.
PDF.
Междинен консолидиран доклад за дейността Q3
Размер: 2.86 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ_Градус_Q3_2018
Размер: 0.16 MB.
PDF.
Консолидиран Финанс. Отчет по МСС Q3
Размер: 0.9 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН
Размер: 0.35 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към конс. финансов отчет Q3
Размер: 0.63 MB.
PDF.
forma_KFN_Q3_cons_Gradus_Report_30092018_BG
Размер: 0.13 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към конс. финансов отчет Q4
Размер: 0.51 MB.
PDF.
Междинен консолидиран доклад за дейността Q4
Размер: 3.86 MB.
PDF.
Консолидиран Финанс. Отчет по МСС Q4
Размер: 1.05 MB.
PDF.
Заверен Годишен Финансов Отчет 2018
Размер: 0.22 MB.
PDF.
Доклад за дейността на Градус АД за 2018
Размер: 1.03 MB.
PDF.
Счетоводна политика и пояснителни бележки към ГФО 2018
Размер: 1.49 MB.
PDF.
Декларация от отговорните лица чл.100н ал.4 т.4
Размер: 0.27 MB.
XLS.
GR6_ГРАДУС_форми на КФН_2018
Размер: 0.61 MB.
XLS.
GR6_ГРАДУС_форми на КФН_2018
Размер: 0.61 MB.
XLS.
Forma_KFN_GR6_Gradus AD_Cons.2018_bg
Размер: 0.64 MB.
PDF.
Gradus AD Audit report on consolidated FS 2018 signed_bg
Размер: 0.66 MB.
PDF.
Gradus AD Non-financial declaration 2018 signed_bg
Размер: 0.51 MB.
PDF.
Gradus AD Declaration ZPPCK 2018 100H (4) 4_bg
Размер: 0.2 MB.
PDF.
Gradus AD Consolidated FS 2018 signed_bg
Размер: 0.25 MB.
PDF.
Gradus AD Consolidated declaration ZPPCK 2018 signed_bg
Размер: 0.12 MB.
PDF.
Gradus AD Consolidated declaration for corporate governance 2018 signed_bg
Размер: 0.78 MB.
PDF.
Gradus AD Audit report on consolidated FS 2018 signed_bg
Размер: 0.66 MB.
PDF.
Gradus AD Consolidated annual report + appendix 10 2018 signed_bg
Размер: 1.09 MB.
PDF.
Gradus AD Consolidated Notes 2018 signed_bg
Размер: 2.66 MB.

Сайтът използва “бисквитки” (cookies) за по-голямо удобство на нашите потребители.

Съгласен съм Научи повече