Финансови отчети

Сортирай документите по година:
XLS.
Форми на финансови отчети Q12023.xls
Размер: 0.49 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q12023
Размер: 0.57 MB.
PDF.
Приложение 4 Q12023
Размер: 0.11 MB.
PDF.
МСС Q1 2023
Размер: 1.13 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q12023
Размер: 0.25 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ от отговорните лица Q12023
Размер: 0.08 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) Q12023 неконс
Размер: 0.2 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) Q12023 конс.pdf
Размер: 0.18 MB.
PDF.
Декларации от отговорните лица Q12023.pdf
Размер: 0.09 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет по МСС Q12023
Размер: 1.07 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q12023
Размер: 0.46 MB.
PDF.
Приложение 4 конс Q12023
Размер: 0.1 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q12023.pdf
Размер: 0.79 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) Q22023
Размер: 0.21 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ от отговорните лица Q22023
Размер: 3.6 MB.
PDF.
Допълнителна информация Q22023
Размер: 2.64 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q22023
Размер: 2.68 MB.
PDF.
Приложение 4 Q22023
Размер: 2.46 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q22023
Размер: 0.97 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q2 2023
Размер: 14.99 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети 30.06.2023
Размер: 0.81 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) Q22023 cons
Размер: 0.25 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ от отговорните лица конс Q22023
Размер: 3.97 MB.
PDF.
Допълнителна информация конс Q22023
Размер: 2.78 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет по МСС Q22023
Размер: 16.43 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q22023
Размер: 3.01 MB.
PDF.
Приложение 4 конс Q22023
Размер: 2.71 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки
Размер: 0.86 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети Q22023
Размер: 0.71 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) Q32023
Размер: 0.21 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ от отговорните лица Q32023
Размер: 3.98 MB.
PDF.
Допълнителна информация Q32023
Размер: 2.77 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q32023
Размер: 2.94 MB.
PDF.
Приложение 4 Q3 2023
Размер: 2.73 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q32023
Размер: 0.6 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q32023
Размер: 16.56 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети Q32023
Размер: 0.49 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент(ЕС)Q32023
Размер: 0.59 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ от отговорните лица
Размер: 3.95 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ от отговорните лица
Размер: 3.95 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет по МСС
Размер: 16.35 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q32023
Размер: 3.54 MB.
PDF.
Приложение 4 конс Q32023
Размер: 2.86 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки
Размер: 0.8 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети Q32023
Размер: 0.42 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) Q42023
Размер: 0.26 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ от отговорните лица Q42023
Размер: 3.67 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q4 2023
Размер: 2.82 MB.
PDF.
Приложение 4 Q42023
Размер: 2.52 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q42023
Размер: 0.64 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q42023
Размер: 14.52 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети Q42023
Размер: 0.49 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ от отговорните лица конс. Q42023
Размер: 3.61 MB.
PDF.
Допълнителна информация конс Q42023
Размер: 2.55 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет по МСС Q42023
Размер: 14.27 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q42023
Размер: 2.79 MB.
PDF.
Приложение 4 конс Q4 2023
Размер: 2.48 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q42023
Размер: 0.87 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети Q42023 cons
Размер: 0.3 MB.
P7S.
Годишен финансов отчет за дейността – формат ESEF
Размер: 35.82 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети
Размер: 0.86 MB.
XHTML.
Годишен финансов отчет за дейността в ESEF формат
Размер: 24.76 MB.
PDF.
Годишен финансов отчет за дейността в ESEF формат
Размер: 2.64 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети
Размер: 0.64 MB.
ZIP.
Годишен консолидиран отчет ESEF формат
Размер: 29.08 MB.
XLS.
Form FSC cons Gradus Report 2023
Размер: 0.71 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС)
Размер: 0.14 MB.
PDF.
Допълнителна информация Q12022
Размер: 0.78 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q12022
Размер: 0.84 MB.
PDF.
Пояснителни бележки Q12022
Размер: 0.41 MB.
PDF.
Приложение 4 Q12022
Размер: 0.7 MB.
PDF.
Финансови отчети Q12022
Размер: 3.52 MB.
XLS.
Форми КФН Q12022
Размер: 0.34 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ от отговорните лица Q12022
Размер: 0.96 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС)
Размер: 0.13 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ от отговорните лица
Размер: 0.09 MB.
PDF.
Междинен консолидиран доклад за дейността Q12022
Размер: 0.99 MB.
PDF.
МСС консолидиран финансов отчет Q12022
Размер: 1.07 MB.
PDF.
Приложение 4 конс Q12022
Размер: 0.09 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q12022
Размер: 0.51 MB.
XLS.
Форми КФН конс Q12022
Размер: 0.33 MB.
PDF.
Доп. информация чл.12от Наредба 2 30.6.22
Размер: 0.14 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността 30.6.22
Размер: 0.57 MB.
PDF.
Прил. 4 от Наредба 2 на КФН 30.6.22
Размер: 0.06 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки 30.6.22
Размер: 0.64 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС 30.6.22
Размер: 0.18 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети КФН 30.6.22
Размер: 0.86 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС)30.6.2022
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Декларации от отговорните лица 30.6.22
Размер: 0.04 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) Q22022
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Декларации от отговорните лица Q22022.pdf
Размер: 0.03 MB.
PDF.
Доп. инф.по чл.12от Наредба No2 Q22022
Размер: 0.13 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет по МСС
Размер: 0.21 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q22022
Размер: 0.8 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q22022
Размер: 0.83 MB.
PDF.
Уведомл. съгл. Прил. No4 от Наредба 2 на КФН Q22022
Размер: 0.06 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети Q22022
Размер: 0.8 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) Q32022
Размер: 0.15 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ от отговорните лица Q3 2022
Размер: 0.79 MB.
PDF.
Допълнителна информация Q3 2022
Размер: 0.54 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q3 2022
Размер: 0.65 MB.
PDF.
Приложение 4 Q3 2022
Размер: 0.49 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q3 2022
Размер: 0.65 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q3 2022
Размер: 3.79 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети КФН
Размер: 0.49 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) _Q32022 конс.
Размер: 0.18 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ от отговорните лица Q32022
Размер: 0.8 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет по МСС
Размер: 3.79 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q32022
Размер: 0.78 MB.
PDF.
Приложение 4 конс Q32022
Размер: 0.49 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q32022
Размер: 0.84 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети Q32022 cons
Размер: 0.42 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) Q42022 неконс.
Размер: 0.19 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ от отговорните лица_Q4_2022
Размер: 0.08 MB.
PDF.
Допълнителна информация Q42022
Размер: 0.17 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q42022
Размер: 0.4 MB.
PDF.
Приложение 4 Q42022
Размер: 0.11 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет Q42022
Размер: 0.65 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q42022
Размер: 1.12 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) Q42022 конс
Размер: 0.19 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ от отговорните лица Q42022
Размер: 0.09 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет по МСС Q42022
Размер: 0.18 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q42022
Размер: 0.44 MB.
PDF.
Приложение 4 конс Q4 2022
Размер: 0.11 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q42022
Размер: 0.81 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети Q42022
Размер: 0.29 MB.
XLS.
GRADUS_Report II_31.12.2022_bg
Размер: 0.81 MB.
XHTML.
„ГРАДУС“ АД ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2022
Размер: 0 MB.
XLS.
forma_KFN_cons_Gradus_Report_31122022_BG
Размер: 0.71 MB.
XHTML.
485100VMOUDWWCUDJ690-20221231-BG-CON
Размер: 7.99 MB.
XML.
2022/485100VMOUDWWCUDJ690-2022-12-31
Размер: 0.12 MB.
XML.
2022/485100VMOUDWWCUDJ690-2022-12-31_def
Размер: 0.12 MB.
XML.
xbrl/2022/485100VMOUDWWCUDJ690-2022-12-31_cal.xml
Размер: 0.04 MB.
XSD.
485100VMOUDWWCUDJ690-2022-12-31
Размер: 0.01 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) Q1 2021
Размер: 0.14 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ от отговорните лица Q1 2021
Размер: 0.09 MB.
PDF.
Допълнителна информация Q1 2021
Размер: 0.15 MB.
XLS.
КФН форми
Размер: 0.37 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q1 2021
Размер: 0.24 MB.
PDF.
Приложение 9 Q12021
Размер: 0.1 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q12021
Размер: 0.4 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q12021
Размер: 0.14 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) Q1 2021
Размер: 0.14 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ от отговорните лица конс Q12021
Размер: 0.13 MB.
PDF.
Допълнителна информация конс Q12021
Размер: 0.49 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет по МСС Q12021
Размер: 0.79 MB.
XLS.
КФН форми Q12021
Размер: 0.3 MB.
PDF.
Междинен конс.доклад за дейността Q1 2021
Размер: 3.34 MB.
PDF.
Приложение 9 Q1 2021
Размер: 0.26 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q12021
Размер: 0.5 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) Q22021
Размер: 0.14 MB.
PDF.
Декларация от отговорните лица
Размер: 0.03 MB.
PDF.
Допълнителна информация от Наредба 2 Q22021
Размер: 0.12 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q22021
Размер: 0.34 MB.
PDF.
Приложение 9 от Наредба 2 Q22021
Размер: 0.06 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q22021
Размер: 0.45 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q22021
Размер: 0.17 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети КФН Q22021
Размер: 0.65 MB.
PDF.
Допълнителна информация от Наредба 2
Размер: 0.12 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент - ЕС 2021
Размер: 0.15 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети КФН Q22021
Размер: 0.63 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q22021
Размер: 0.5 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет по МСС Q22021
Размер: 0.19 MB.
PDF.
Консолид. доклад за дейността Q22021г.
Размер: 0.88 MB.
PDF.
Декларации от отговорните лица
Размер: 0.03 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 Q22021
Размер: 0.06 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) 2021
Размер: 0.15 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ Q32021
Размер: 0.03 MB.
PDF.
Допълнителна информация Q32021
Размер: 0.12 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q3 2021
Размер: 0.54 MB.
PDF.
Приложение 9 по чл.33 Q3 2021
Размер: 0.06 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q32021
Размер: 0.36 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q3 2021
Размер: 0.17 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети КФН Q3 2021
Размер: 0.36 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) 2021_11.2021
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Декларации от отговорните лица Q32021
Размер: 0.09 MB.
PDF.
Допълнителна информация Q32021
Размер: 0.17 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет по МСС Q32021
Размер: 0.14 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q32021
Размер: 0.35 MB.
PDF.
Приложение 9 Q32021
Размер: 0.1 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q32021
Размер: 0.5 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети КФН 30092021
Размер: 0.32 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС)12.2021
Размер: 0.15 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ от отговорните лица
Размер: 0.08 MB.
PDF.
Допълнителна_информация Q42021
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q42021
Размер: 0.35 MB.
PDF.
Приложение 9 Q42021
Размер: 0.1 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q42021
Размер: 0.37 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q42021
Размер: 0.18 MB.
XLS.
Форми на отчети КФН
Размер: 0.36 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) Q42021
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Декларации от отговорните лица Q42021
Размер: 0.09 MB.
PDF.
Допълнителна информация Q42021
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет по МСС Q42021
Размер: 0.14 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q42021
Размер: 0.38 MB.
PDF.
Приложение 9 Q42021
Размер: 0.1 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q42021
Размер: 0.5 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети Q42021
Размер: 0.32 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети КФН
Размер: 0.64 MB.
7Z.
"ГРАДУС" АД Индивидуален Годишен Финансов Отчет 31 декември 2021
Размер: 14.54 MB.
XLS.
Отчет форми КФН 2021
Размер: 0.61 MB.
ZIP.
Консолидиран финансов отчет ESEF формат 2021
Размер: 25.4 MB.
XHTML.
Консолидиран отчет 2021
Размер: 37.87 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет 2021 и доклад
Размер: 3.11 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) Q42023 cons
Размер: 0.22 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014
Размер: 0.14 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ от отговорните лица
Размер: 0.04 MB.
PDF.
Допълнителна_информация Q12020
Размер: 0.13 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q12020
Размер: 0.26 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН Q12020
Размер: 0.06 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q12020
Размер: 0.46 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q12020
Размер: 0.16 MB.
XLS.
Forma_KFN_GR6_GRADUS AD_Report_Q1_2020_bg
Размер: 0.37 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014
Размер: 0.15 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ от отговорните лица Q12020
Размер: 0.14 MB.
PDF.
Допълнителна информация Q12020
Размер: 0.56 MB.
PDF.
Консолидиран доклад за дейността Q12020
Размер: 0.59 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет по МСС Q12020
Размер: 0.77 MB.
PDF.
Приложение 9 Q12020
Размер: 0.25 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q12020
Размер: 0.8 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети КФН Q12020
Размер: 0.34 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014
Размер: 0.16 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ от отговорните лица Q2 2020
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Допълнителна информация Q2 2020
Размер: 0.54 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q2 2020
Размер: 0.42 MB.
PDF.
Приложение 9 Q2 2020
Размер: 0.26 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q2 2020
Размер: 0.52 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q2 2020
Размер: 0.16 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети Q2 2020
Размер: 0.7 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014
Размер: 0.16 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ от отговорните лица Q22020
Размер: 0.11 MB.
PDF.
Допълнителна информация ГРАДУС Q22020
Размер: 0.54 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет по МСС Q22020
Размер: 0.79 MB.
PDF.
Приложение 9 Q22020
Размер: 0.24 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q22020
Размер: 0.62 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети Q22020
Размер: 0.66 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q22020
Размер: 0.9 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014
Размер: 0.17 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ от отговорните лица Q32020
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Допълнителна информация Q32020
Размер: 0.49 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q32020
Размер: 0.34 MB.
PDF.
Приложение 9 Q32020
Размер: 0.26 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q32020
Размер: 0.53 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q32020
Размер: 0.61 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети КФН Q32020
Размер: 0.4 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014 Q3 2020
Размер: 0.33 MB.
PDF.
Декларации от отговорните лица
Размер: 0.18 MB.
PDF.
Допълнителна информация Q32020
Размер: 0.37 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет по МСС Q32020
Размер: 0.28 MB.
PDF.
Междинен консолидиран доклад за дейността Q32020
Размер: 1.06 MB.
PDF.
Приложение 9 Q32020 cons
Размер: 0.2 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q3 2020
Размер: 1.12 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети конс Q32020
Размер: 0.34 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014 Q4
Размер: 0.17 MB.
PDF.
Декларации от отговорните лица
Размер: 0.08 MB.
PDF.
Допълнителна информация
Размер: 0.17 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q42020
Размер: 0.43 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН
Размер: 0.1 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки
Размер: 0.43 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q42020
Размер: 0.15 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети Q42020
Размер: 0.65 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) Q4 2020 cons
Размер: 0.18 MB.
PDF.
Декларация от отговорните лица
Размер: 0.13 MB.
PDF.
Допълнителна информация Q42020
Размер: 0.52 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет по МСС Q42020
Размер: 0.18 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q42020
Размер: 0.48 MB.
PDF.
Приложение 9 Q42020
Размер: 0.25 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q42020
Размер: 0.6 MB.
XLS.
Форми на конс финансови отчети Q42020
Размер: 0.34 MB.
PDF.
Additional information Q42020
Размер: 0.12 MB.
PDF.
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2
Размер: 0.88 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ от отговорните лица
Размер: 0.04 MB.
PDF.
Декларация по чл. 100н от ЗППЦК
Размер: 0.12 MB.
PDF.
Доклад по изпълнение на политиката за възнагражденията 2020
Размер: 0.33 MB.
PDF.
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Размер: 0.34 MB.
PDF.
Одиторски доклад 2020
Размер: 0.58 MB.
PDF.
Програма за корпоративно управление 2020
Размер: 0.59 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет
Размер: 1.97 MB.
PDF.
Финансов отчет МСС 2020
Размер: 0.26 MB.
XLS.
Форми на неконсолидиран финансов отчет КФН 2020
Размер: 0.65 MB.
PDF.
Декларация по чл. 100н от ЗППЦК
Размер: 0.12 MB.
PDF.
Годишен консолидиран доклад за дейността
Размер: 1.48 MB.
PDF.
Декларация за корпоративно управление
Размер: 0.98 MB.
PDF.
Декларация от отговорните лица
Размер: 0.16 MB.
PDF.
Декларация чл.100н ЗППЦК
Размер: 0.12 MB.
PDF.
Заверен от регистриран одитор консолидиран финансов отчет
Размер: 0.32 MB.
XLS.
КФН форми на финансови отчети
Размер: 0.66 MB.
PDF.
Нефинансова декларация
Размер: 0.8 MB.
PDF.
Одиторски доклад
Размер: 0.66 MB.
ZIP.
1-gradusad-2020-12-31-bg.zip
Размер: 1.15 MB.
XHTML.
GradusADIndividualFullFS2020signed
Размер: 0 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността_Градус_Q4_2018
Размер: 2.1 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към финансовия отчет Q4
Размер: 0.33 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН
Размер: 0.33 MB.
XLSX.
GRADUS_Report IV_31.12.2018 kor
Размер: 0.18 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014_
Размер: 0.27 MB.
PDF.
списък ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014
Размер: 0.17 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН
Размер: 0.32 MB.
PDF.
Допълнителна_информация_ГРАДУС_Q4_2018
Размер: 0.69 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към финансовия отчет Q1_bg
Размер: 0.4 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН
Размер: 0.1 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността_Градус_Q1_2019
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Допълнителна_информация_ГРАДУС_Q1_2019
Размер: 0.17 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ_Градус АД_ЗППЦК_Q1_2019
Размер: 0.08 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014
Размер: 0.12 MB.
PDF.
GR6_Gradus AD Individual FS-Q1-2019_bg
Размер: 0.19 MB.
XLSX.
Forma_KFN_GR6_GRADUS AD_Report_Q1_bg
Размер: 0.11 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към конс. финансов отчет Q1_2019
Размер: 0.79 MB.
PDF.
Приложение 9 от Наредба 2 на КФН конс. Q1_2019
Размер: 0.31 MB.
PDF.
Междинен Консолидиран Финансов Отчет Q1_2019
Размер: 0.93 MB.
PDF.
Междинен Консолидиран доклад за дейността Q1_2019
Размер: 3.09 MB.
PDF.
Допълнителна информация_Градус АД_конс. Q1_2019
Размер: 0.65 MB.
PDF.
Декларация_Градус АД_ЗППЦК_конс. Q1_2019
Размер: 0.17 MB.
PDF.
СПИСЪК ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014-01.01.19-02.05.19
Размер: 0.14 MB.
XLS.
forma_KFN_Q1_cons_Gradus_Report_31032019_BG
Размер: 0.35 MB.
PDF.
GR6_Gradus AD Individual FS-Q2-2019_bg
Размер: 0.17 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ от отговорните лица_Q2
Размер: 0.03 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността_Градус_Q2_2019
Размер: 0.43 MB.
PDF.
Счетоводна политика - към финансовия отчет Q2_bg
Размер: 0.44 MB.
PDF.
Допълнителна_информация_ГРАДУС_Q2_2019
Размер: 0.12 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014 Q2
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН Q2_2019
Размер: 0.06 MB.
PDF.
Междинен консолидиран финансов отчет Q2/2019
Размер: 1.29 MB.
PDF.
Пояснителни бележки и счетоводна политика
Размер: 0.78 MB.
PDF.
Междинен консолидиран доклад за дейността Q2/2019
Размер: 0.71 MB.
XLS.
Форма на отчета на КФН
Размер: 0.67 MB.
PDF.
Допълнителна информация_Q2_cons_Gradus
Размер: 0.11 MB.
PDF.
Декларация от отговорните лица Q2_cons_Gradus
Размер: 0.03 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-201_Q2
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН_конс_Q2_2019
Размер: 0.05 MB.
PDF.
Междинен финансов отчет Q3/2019
Размер: 0.16 MB.
PDF.
Пояснителни бележки и счетоводна политика
Размер: 0.39 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q3/2019
Размер: 0.44 MB.
XLS.
Форма на отчета на КФН
Размер: 0.4 MB.
PDF.
Допълнителна информация_Q3_Gradus
Размер: 0.12 MB.
PDF.
Декларация от отговорните лица Q3_Gradus
Размер: 0.03 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-201_Q3
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН_Q3_2019
Размер: 0.06 MB.
PDF.
Междинен консолидиран финансов отчет Q3/2019
Размер: 0.2 MB.
PDF.
Пояснителни бележки и счетоводна политика
Размер: 0.62 MB.
PDF.
Междинен консолидиран доклад за дейността Q3/2019
Размер: 0.52 MB.
XLS.
Форма на отчета на КФН
Размер: 0.35 MB.
PDF.
Допълнителна информация_Q3_cons_Gradus
Размер: 0.17 MB.
PDF.
Декларация от отговорните лица Q3_cons_Gradus
Размер: 0.09 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-201_Q3
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН_конс_Q3_2019
Размер: 0.1 MB.
PDF.
Междинен финансов отчет Q4/2019
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Пояснителни бележки и счетоводна политика
Размер: 0.41 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q4/2019
Размер: 0.42 MB.
XLS.
Форма на отчета на КФН
Размер: 0.66 MB.
PDF.
Допълнителна информация_Q4_Gradus
Размер: 0.83 MB.
PDF.
Декларация от отговорните лица Q4_Gradus
Размер: 0.18 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент
Размер: 0.16 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН_Q4_2019
Размер: 0.38 MB.
PDF.
Междинен финансов отчет Q4/2019
Размер: 0.83 MB.
PDF.
Пояснителни бележки и счетоводна политика
Размер: 0.68 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q4/2019
Размер: 0.83 MB.
XLS.
Форма на отчета на КФН
Размер: 0.27 MB.
PDF.
Допълнителна информация_Q4_Gradus
Размер: 0.52 MB.
PDF.
Декларация от отговорните лица Q4_Gradus
Размер: 0.13 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596/2014_Q4
Размер: 0.16 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН_Q4_2019
Размер: 0.25 MB.
PDF.
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2
Размер: 1.12 MB.
PDF.
Декларация одитор
Размер: 0.11 MB.
PDF.
Декларация_100н_para 4_item 4_2019
Размер: 0.04 MB.
PDF.
Заверен от регистриран одитор финансов отчет
Размер: 0.22 MB.
PDF.
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Размер: 0.24 MB.
PDF.
Одиторски доклад
Размер: 0.5 MB.
PDF.
Програма за прилагане на стандарти за добро корпоративно управление
Размер: 0.51 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележкиоповестявания към финансовия отчет
Размер: 1.6 MB.
XLS.
Форми КФН - 2019
Размер: 0.57 MB.
XLS.
Forma_KFN_GR6_Gradus AD_Cons.2019
Размер: 0.66 MB.
PDF.
Oдиторски доклад 2019
Размер: 0.59 MB.
PDF.
Годишен консолидиран доклад за дейността 2019
Размер: 1.15 MB.
PDF.
Декларация за корпоративно управление 2019
Размер: 0.81 MB.
PDF.
Декларация на отговорните лица
Размер: 0.04 MB.
PDF.
Декларация по чл.100н ЗППЦК
Размер: 0.11 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет 2019
Размер: 0.27 MB.
PDF.
Консолидирана нефинансова декларация 2019
Размер: 0.65 MB.
PDF.
Счетоводна политика и пояснителни бележки 2019
Размер: 2.73 MB.
--}}

Сайтът използва “бисквитки” (cookies) за по-голямо удобство на нашите потребители.

Съгласен съм Научи повече